diumenge, 8 de juny de 2014

Alte Mühle Papierfabrik. Edifici de connexió.

En l'antic mòdul de Angelika Chemicals, al costat de la central elèctrica amb els transformadors, calia col·locar un edifici on hi hauran tots els quadres elèctrics de baixa tensió. L'electricitat es portarà des d'aquest edifici a la resta de la factoria mitjançant el pont damunt de les vies. Aquell edifici (a mig construir) es trasllada a Alte Muhle Papierfabrik.


De les quatre parets de l'edifici, tres son murs de formigó, i l'altre una gran vidriera per l'entrada de llum.

Els mur de formigó els fem amb tapes de cartró d'antigues carpetes, que enganxem de dos en dos per donar-hi mes gruix als murs.

Els murs seran de formigó vist, i utilitzarem un especejament bastant corrent en hospitals de Catalunya dels darrers temps. Per tant marcarem una sèrie de juntes, que unes seran de formigonat i les altres purament estètiques, així com els forats dels passadors necessaris per aguantar els encofrats durant la construcció.


Un cop marcat tot plegat amb llapis, les juntes les marcarem amb regla i cutter. Un cop fet, les remarcarem amb un punxó. Els forats els farem directament als el punxó, prement. Un cop fet, es pinten amb doble capa de pintura acrílica Americana, color Grey Sky, i després una capa de vernís Duncan AS 954.

La solera de formigó la farem pel mateix procediment, però amb pintura acrílica Americana d'un color gris mes fosc. 


El darrer pas es embrutar els murs amb cosmètics de la marca Martora, utilitzant com sempre un mínim de tres colors. En aquest cas tonalitats grises/negres, ocres/marrons i verdoses. Les taques de brut cal de coincideixin amb juntes per donar-li mes realisme, així com amb l'ampit de coberta. La façana principal es totalment envidrada i amb una fusteria metàl·lica perimetral. Com a base utilitzem una tapa transparent de CD, en la que gravem una quadricula de 4x4 mm amb un punxó.

Com a perfilaria de la fusteria utilitzem perfils de PVC que hem recuperat de les tapes de carpeta que vàrem utilitzar peles murs de formigó. Les pintem amb:

-       1 capa de Surface Primer negre de Vallejo.
-       2 capes de pintura Gris Antracita ref. OS-475 de Duncan.
-       1 capa de vernís mate d’Americana.

La perfilaria l’enganxem damunt la tapa del CD amb cianocrilat amb la disposició que veiem en les fotos. 

La coberta està feta de la mateixa manera que la del pont de connexió.
L'ESCALA.

Per passar d’un costat a l’altre de l’edifici a través del pont fa falta una escala, que serà metàl·lica i que farem amb perfils de la marca Evergreen, i els replans amb fleix de plàstic. Utilitzarem els perfils següents:
  • Pilars:                    H 3,2 mm, ref 284.
  • Escala i replans: C 2,5 mm, ref 263.
  • Graons:                                 0,4 x 3,2 mm, ref 116.


Per tal de facilitar la feina vaig preparar dos elements auxiliars que es veuen a les fotos següents: un motlle de cartró de la escala i un altre motlle per tallar tots els graons a la mateixa mida.En la foto següent veiem com s’utilitzen els dos motlles de cartró per mantenir equidistants els graons mentre enganxem els perfils C laterals que formen el tram d’escala.


Fem els replans amb fleix de plàstic imitant xapa llagrimada, i el bordegem amb perfil C. Per a col·locar-los equidistants i perpendiculars als pilars H, també ens construirem una placa auxiliar amb cartró. Un cop col·locats tots els replans, comencem a col·locar els trams intermedis i a muntar l’escala.


Un cop muntat el cos principal de l’escala farem les baranes amb perfil Evergreen quadrat de 0,75 x 0,75 mm, ref. 131. Per fer-ho també farem un distanciador amb cartró que ens permeti mantenir de distancia entre els perfils horitzontals de la barana.

L’aspecte de l’escala acabada, pendent de pintar.ELS INTERIORS.