divendres, 11 d’abril de 2014

Alte Mühle Papierfabrik. El pont.

Amb el desmuntatge del mòdul d'Angelika Chemicals van sobrar elements perfectament aprofitables i, per altre banda, sembla lògica l'existència d'una estructura que uneixi ambdós cantons de la factoria per sobre les vies.

Per tant, es tracta de construir un pont escala H0 per unir dos naus industrials per sobre d'un grup de vies.


L'estructura del pont es metal·lica. Les principals dimensions del pont son:

- Llargada: 270 mm.
- Llum lliure entre pilars: 254 mm.
- Amplada: 96 mm.
- Altura total: 146 mm.
- Altura lliure sota estructura: 91 mm.

L'altura lliure sobre rails vindrà determinada per la col·locació en el seu lloc definitiu.

L'estructura es composa s'ha realitzar bàsicament amb perfils d'Evergreen:

- 2 encavallades paral·leles amb perfils HEB de 4 mm (ref. 285) i IPE de 6,4 mm (ref. 277).
- 4 pilars formats per 2 HEB de 4 mm (ref. 285) i 2 IPE de 6,4 mm (ref. 277), en forma de creu.
- Base i sostre amb plaques de plàstic de 2 mm.
- Corretges en sostres amb perfils IPE de 2 mm (ref. 272), i detalls amb perfils varis.

Per poder enllumenar l'interior cal garantir que la llum no travessarà el terra i el sostre del pont, per això el folrem amb paper d'alumini. Un cop fet pintem el terra de color gris per imitar l'acabat de formigó.

En la part superior dels pilars afegim les platines de transmissió de negatius i en la seva base las platines d'ancoratge, amb quatre trossos de fil de coure perpendicular per imitar els ancoratges.

L'estructura es pinta tota ella amb pintura Tamiya en esprai ref. TS-48.
Per fer l'envidriament de tipus industrial fem un "marc" perimetral per l'interior de cada encavallada per tal que el vidre quedi separat dels perfils de l'estructura. El vidre es composa de dos capes: l'exterior de plàstic translúcid rugós en el que amb cutter es fan ratlles verticals equidistants (1 cm apox), i l'interior de plàstic transparent de color verd.


En la coberta es col·loca una capa de balast per tal d'imitar una coberta tipus deck.Les divisions interiors son de bloc de formigó de 40x20x20 cm sense revestir, amb portes metàl·liques i senyalització de PCI.

Les divisions estan fetes amb cartró ploma de 3 mm de gruix revestides de paper amb la textura desitjada.

La textura del bloc de formigó, les portes, reixes i senyals s'han baixat de la web:
L'enllumenat interior s'ha fet amb leds de dos tipus. En les parets de les habitacions s'han encastat leds procedents de una tira de decoració per arbres de nadal, no per la seva llum, si no per crear un joc d'ombres.


Seguint el passadís es col·loca una tira de leds, de fa d'enllumenat principal de l'edifici.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada